Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi /'pætwɑ:z/)
    thổ ngữ