Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ for) chịu trách nhiệm về
  is a wife liable for her husband's debts?
  vợ có chịu trách nhiệm trả nợ cho chồng không?
  (+ to) có khả năng bị
  offenders are liable to fines of up to £100
  những người vi phạm có thể bị phạt tới 100 bảng
  liable to do something
  có thể (làm cái gì đó)
  mọi người chúng ta đều có thể phạm sai lầm khi chúng ta mệt mỏi