Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  chim chiền chiện
  be (get) up with the lark
  thức dậy sớm
  Danh từ
  (thường số ít) (khẩu ngữ) sự đùa nghịch, trò đùa nghịch
  the boys didn't mean any harm – they were only having a lark
  tụi trẻ không có ý hại ai đâu, chúng chỉ đùa thôi
  (Anh) trò gây khó chịu, trò làm bực bội
  tôi không thích cái trò nối đuôi nhau xếp hàng như thế này
  Động từ
  [+ about, around] đùa nghịch
  thôi cái trò đùa nghịch ấy đi và hãy bắt tay vào việc đi

  * Các từ tương tự:
  larkiness, larkingly, larkspur, larky