Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đẹp (nam); thanh tú (nữ)
  [có bề ngoài] đẹp
  a handsome horse (car)
  con ngựa (chiếc xe) đẹp
  hậu hĩ
  a handsome present
  món quà hậu hĩ
  đáng kể, lớn
  a handsome fortune
  một tài sản lớn
  handsome is as handsome does
  cái nết đánh chết cái đẹp

  * Các từ tương tự:
  handsomely, handsomeness