Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Anh) (từ Mỹ bang)
  xem bang
  tóc cắt để rũ ngang trán
  diềm tua trang trí
  rìa, lề
  the fringe of a forest
  bìa rừng
  ở bên lề xã hội
  Động từ
  kết diềm tua
  fringe a shawl
  kết diềm tua vào một chiếc khăn san
  be fringed by (with) something
  có cái gì đó vây quanh
  vây quanh khu đất này là một rặng cây du oai vệ

  * Các từ tương tự:
  fringe antenna, fringe area, fringe benefit, fringe effect, fringe radiation, fringeless