Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furbelow /'fə:bilou/  

 • Danh từ
  nếp (váy)
  (số nhiều) nuốm) trang sức loè loẹt
  Ngoại động từ
  xếp nếp (váy)

  * Các từ tương tự:
  furbelows