Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thích thú, khoái
  tôi thích bữa ăn đó
  chị ta thích chơi quần vợt
  được hưởng, được, có được
  enjoy good health
  có được sức khỏe tốt
  đàn ông và đàn bà phải được hưởng quyền như nhau
  enjoy oneself
  vui thích, khoái trá
  anh ta cảm thấy vui thích tại bữa tiệc
  trẻ con khoái trá đùa nghịch dưới nước

  * Các từ tương tự:
  enjoyable, enjoyableness, enjoyably, enjoyer, enjoyment