Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mịn màng
  the delicacy of the fabric
  sự mịn màng của vải
  the delicacy of a child's skin
  sự mềm mại của da em bé
  sự tinh xảo; sự thanh tú
  the delicacy of her features
  vẻ thanh tú trong đường nét mặt của cô ta
  sự mảnh dẻ, sự ẻo lả
  sự tế nhị, sự khéo léo
  the delicacy of her carving
  sự khéo léo trong nét chạm của bà ta
  sự dễ chịu, sự thú vị
  a scent of great delicacy
  một mùi hương rất dễ chịu
  đồ ăn ngon, cao lương mỹ vị
  the local people regard these crabs as a great delicacy
  dân địa phương xem món cua này như một món cao lương mỹ vị