Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khéo léo, sự khôn khéo
  nó khéo léo moi tiền của bố nó
  sự ra quân bài không phải là cao nhất mình có để lừa đối phương
  Động từ
  sử dụng mánh khóe ra quân bài không phải là cao nhất mình có