Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -est) (từ Mỹ cozy)
  ấm cúng, thoải mái
  a cosy room
  gian phòng ấm cúng
  thân mật
  a cosy chat by the fireside
  cuộc chuyện trò thân mật cạnh bếp lửa