Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-gg-)
  kín gió; ấm áp
  a snug little house
  ngôi nhà bé nhỏ ấm áp
  bò sát người
  chiếc áo choàng bó sát người
  this jacket's a bit snug now
  chiếc áo vét tông này nay đã hơi bó người quá (hơi chật)
  (khẩu ngữ) tiềm tiệm đủ (thu nhập, lợi tức)
  as snug as a bug in a rug
  (khẩu ngữ, đùa)
  ấm như nằm trong chăn
  Danh từ
  phòng con ấm cúng (dành riêng cho ít người, trong một quán rượu)

  * Các từ tương tự:
  snuggery, snuggle, snugly, snugness