Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cực điểm, tột đỉnh
  the climax of his political career
  tột đỉnh của sự nghiệp chính trị của ông ta
  (địa lý) cao đỉnh
  (sinh học) khoái cực
  lên đến tột đỉnh; đạt tới tột đỉnh
  sự nghiệp của cô ta đạt tới tột đỉnh khi cô đoạt được giải oscar
  (sinh học) đạt tới khoái cực