Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt giữ
  capture an escaped convict
  bắt giữ một tên tù vượt ngục
  quảng cáo này sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả truyền hình
  lấy được, chiếm được
  capture a town
  chiếm được một thành phố
  capture one's opponen't queen
  ăn được quân Hậu của đối phương (cờ vua)
  chụp được, chộp hình được
  capture a baby's smile in a photograph
  chụp được hình một nụ cười của em bé trong một bức ảnh
  Danh từ
  sự bắt giữ
  the capture of a thief
  sự bắt giữ một tên trộm
  người bị bắt giữ; vật bị thu giữ

  * Các từ tương tự:
  Capture theory, capturer