Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ và quá khứ phân từ của abide
  xem abide
  Danh từ
  (số ít) (tu từ hoặc đùa)
  nhà, chỗ ở
  Welcome to our humble abode!
  Chào mừng các bạn quá bộ đến tệ xá!
  of no fixed abode (address)
  xem fix