Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dinh
  số 10 đường Downing là dinh chính thức của thủ tướng Anh
  nhà ở (tiếng thường những người kinh doanh mua bán nhà hay dùng)
  a desirable residence for sale
  một căn nhà ở đáng thèm muốn được rao bán (lời rao)
  sự ở, sự cư trú
  take up [one's] residence in college
  dọn vào ở trong trường đại học
  khách ngoại quốc chỉ được phép ở một tháng
  in residence
  ở một nơi nào đó vì nhiệm vụ (nhà văn, họa sĩ…)
  ở trong trường (sinh viên)