Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  vụt
  nó lấy gậy vụt con chó, nhưng đánh trật
  (đùa) cuỗm mất
  ai đã cuỗm mất cái máy tính của tôi rồi?
  Danh từ
  cú vụt
  have (takea swipe at the ball
  vụt quả bóng

  * Các từ tương tự:
  swiper, swipes