Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bao quanh; bao vây
  ông ta thích vây quanh mình có nhiều vật đẹp
  quân lính đã bao vây thành phố
  trees surround the pond
  cây cối bao quanh ao
  (nghĩa bóng) có nhiều suy đoán quanh kế hoạch mới
  Danh từ
  biên, đường viền (trang trí)
  cái lò sưởi này có đường viền nhìn rất hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  surrounding, surroundings