Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cách gắn vào; chỗ gắn vào
  the ring has a ruby in a silver setting
  chiếc nhẫn có viên hồng ngọc đính trên một cái đế bằng bạc
  khung cảnh, cảnh quan
  tòa lâu đài nằm trong cảnh quan đẹp như tranh với những ngọn đồi bao quanh
  bối cảnh
  the setting of the history is a hotel in Paris during the war
  bối cảnh của câu chuyện là một khách sạn ở Pa-ri trong thời chiến
  mức, nấc (về tốc độ, nhiệt độ…)
  cái bếp có nhiều nấc độ nóng khác nhau
  sự phổ nhạc, bài nhạc phổ thơ
  Schubert's setting of a poem by Goethe
  sự phổ nhạc một bài thơ của Geothe do Schubert thực hiện
  sự lặn (của mặt trời, mặt trăng)

  * Các từ tương tự:
  setting-board, setting-box, setting-coat, setting-dog, setting-up