Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kiện
  kiện ai đòi bồi thường
  sue for a divorce
  kiện đòi ly hôn

  * Các từ tương tự:
  suede, suet, suety