Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (besought hoặc beseeched)
  cầu xin, van nài
  spare himI beseech you
  xin tha cho nó, tôi van ông
  chị ta cầu xin sự lượng thứ của ông ấy

  * Các từ tương tự:
  beseeching, beseechingly