Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kiến nghị
  (luật học) đơn, đơn thỉnh cầu
  (tôn giáo) lời cầu nguyện
  Động từ
  [đưa] kiến nghị
  kiến nghị chính phủ thay đổi luật nhập cư
  tha thiết thỉnh cầu, khúm núm thỉnh cầu
  petition for divorce
  tha thiết thỉnh cầu tòa cho ly hôn

  * Các từ tương tự:
  petitionary, petitioner