Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (stank, stunk; stunk)
  bốc mùi thối; thối, hôi
  con cá ươn này bốc mùi thối
  hơi thở của nó hôi mùi tỏi
  (nghĩa bóng) thối nát; kinh tởm
  cả cơ sở kinh doanh ấy thối nát vì nạn đút lót
  stink something out
  tỏa đầy mùi khó chịu
  anh ta tỏa đầy mùi khó chịu của thuốc lá ra đầy nhà
  Danh từ
  mùi thối, mùi hôi
  what a stink!
  thối quá đi thôi!
  (tiếng lóng) sự rắc rối, sự làm toáng lên
  cả cơ sở kinh doanh đó đã gây ra một vụ tai nạn rắc rối
  kick up (raise; make) a stink about something
  làm toáng lên vì chuyện gì
  like stink
  (tiếng lóng)
  mạnh mẽ; cật lực
  working like stink
  làm việc cật lực

  * Các từ tương tự:
  stink-ball, stink-bomb, stink-horn, stink-stone, stink-trap, stinkard, stinker, stinking, stinkpot