Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nguồn; nguồn gốc
  where is the source of the Red River?
  nguồn sông Hồng ở đâu?
  news from a reliable source
  tin từ một nguồn đáng tin cậy
  is that well the source of all the cases of infection?
  có đúng cái giếng đó là nguồn gốc của mọi ca lây nhiễm không?
  (số nhiều) tài liệu gốc
  ông ta đã dẫn nhiều tài liệu gốc mà ông đã sử dụng để viết cuốn sách của ông
  at source
  từ đầu
  nước bị ô nhiễm từ đầu nguồn hay về sau trên dòng chảy?