Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người sáng tác
  người sáng tác ra vở Hamlet
  the Creator
  (số ít)
  Tạo hóa