Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi) (động vật học)
  con cừu
  like sheep
  ngoan ngoãn như cừu
  one may (might) as well be hanged (hung) for a sheep as a lamb
  xem hang
  separate the sheep from the goat
  a wolf in sheep's clothing
  xem wolf

  * Các từ tương tự:
  sheep-cot, sheep-cote, sheep-dip, sheep-dog, sheep-farmer, sheep-fold, sheep-hook, sheep-master, sheep-pox