Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như thiên thần
  a seraphic child
  đứa bé đẹp như thiên thần
  rạng rỡ
  a seraphic smile
  nụ cười rạng rỡ