Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mặt nhìn nghiêng
  his handsome profile
  mặt nhìn nghiêng trông đẹp của anh ta
  hình dáng mặt nghiêng (nổi lên trên một nền ở phía sau)
  the profile of the tower against the sky
  hình dáng mặt nghiêng của tòa tháp trên nền trời
  sơ lược (về cái gì) trên bài báo, trên chương trình phát thanh, truyền hình
  a high (low) profile
  cách xử sự rõ nét (kín đáo) nhằm thu hùt (tránh) sự chú ý của công chúng
  keep (adopta low profile
  xử sự kín đáo nhằm tránh sự chú ý của công chúng
  in profile
  nhìn nghiêng
  in profile, she is very like his mother
  nhìn nghiên cô ta rất giống mẹ cô
  Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động) cho thấy hình dáng mặt nghiêng nổii lên trên một nền ở phía sau
  những cây khổng lồ nổi rõ hình dáng mặt nghiêng trên bầu trời đêm
  viết tiểu sử sơ lược (của ai); vạch ra một số nét sơ lược (về cái gì)

  * Các từ tương tự:
  profiler