Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tổ
  a bird's nest
  tổ chim
  a wasp's nest
  tổ ong vẽ
  a nest of thieves
  một ổ kẻ cắp
  a nest of crime
  một ổ tội ác
  a machine-gun nest
  một ổ súng máy
  bộ đồ xếp lồng vào nhau
  a nest of bowls
  một bộ bát chồng lồng vào nhau
  Động từ
  làm tổ (chim)
  chim sẻ làm tổ trong nhà xe
  (thường go nesting) tìm tổ chim (để lấy trứng)

  * Các từ tương tự:
  nest-egg, nested, Nested hypotheses, nestful, nestle, nestling, nestor