Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nép [mình], náu [mình], rúc vào
  nestle into bed
  rúc vào giường
  em bé nép mình vào mẹ
  ấp ủ; ôm chặt
  chị ta ôm chặt em bé trong vòng tay
  nestle something against (on) something
  rúc (đầu, vai…) một cách âu yếm vào
  chị rúc đầu một cách âu yếm vào vai anh
  nestle up against (to) somebody (something)
  tựa (ngả mình) vào một cách thoải mái
  đứa bé ngả mình thoải mái vào lòng mẹ và ngủ thiếp đi