Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thường lui tới (nơi nào đó, nói về hồn ma…)
  ngôi nhà có ma
  this is one of the cafes I used to haunt
  đây là một trong những quán cà phê mà trước đây tôi thường lui tới
  ám ảnh
  kẻ làm điều bất hợp pháp bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bị phát hiện
  Danh từ
  nơi thường lui tới
  thăm lại những nơi thường lui tới thời trai trẻ

  * Các từ tương tự:
  haunted, haunter