Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bỏ rơi người yêu, phụ tình
    người yêu bị tình phụ