Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ngơ, bỏ qua
  ignore criticism
  làm ngơ những điều chỉ trích
  lờ (ai) đi
  tôi chào cô ta, nhưng cô ta phớt lờ tôi hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  ignorer