Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  điếc
  be deaf in one ear
  bị điếc một tai
  ông ta càng ngày càng điếc nặng lúc tuổi già
  deaf to something
  bỏ ngoài tai lời khuyên của ai
  [as] deaf as a post doorpost
  (khẩu ngữ)
  điếc đặc
  fall on deaf ears
  bị người ta lờ đi
  all her appeals for help fell on deaf ears
  mọi lời kêu gọi giúp đỡ của chị ta đều bị người ta lờ đi
  turn a deaf ear [to somebody (something)]
  giả bộ điếc không nghe thấy
  bố mẹ tôi giả bộ điếc không nghe lời thỉnh cầu xin tiền của tôi
  Danh từ
  the deaf
  (số nhiều) người điếc
  phụ đề trên màn truyền hình cho người điếc

  * Các từ tương tự:
  deaf mute, deaf-aid, deaf-and-dumb, deaf-mutism, deafen, deafener, deafening, deafeningly, deafly