Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  não lòng, xé ruột
  heart-rending poverty
  cảnh nghèo não lòng
  a heart-rending cry
  tiếng kêu xé ruột