Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cổ) kiểu áo
  in the guise of knight
  mặc áo kiểu áo hiệp sĩ
  chiêu bài, lốt vỏ
  dưới chiêu bài hữu nghị, dưới vỏ hữu nghị
  under the guise of religion
  đội lốt tôn giáo