Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ) glamor
  sức hấp dẫn, sức quyến rũ
  vẻ đẹp hấp dẫn, vẻ đẹp quyến rũ
  a girl with lots of glamour
  một cô gái với nhiều vẻ đẹp quyến rũ

  * Các từ tương tự:
  glamourless, glamourous, glamourousness