Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    sự điên cuồng
    a frenzy of despair
    sự thất vọng đến điên cuồng