Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác từ Mỹ folks)
  người
  một vài người già có sở thích riêng
  country folk
  người nông thôn
  này các người ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? (cách nói thân mật)
  folks
  (số nhiều) (khẩu ngữ)
  người thân thuộc
  họ hàng thân thuộc
  ông bà cha mẹ

  * Các từ tương tự:
  folk-custom, folk-dance, folk-etymology, folk-music, folk-singer, folk-song, folk-speech, folk-story, folk-tale