Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác dickey)
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  (cách viết khác dicky-seat) (từ Anh, cũ) ghế phụ ở phía sau xe (xe hai chỗ ngồi kiểu cổ)
  (cũ) vạt ngực áo sơ mi
  Tính từ
  (-ier; -iest) (từ Anh, cũ, khẩu ngữ)
  yếu, ọp ẹp
  that ladder looks a bit dicky
  chiếc thang kia trông hơi ọp ẹp
  have a dicky heart
  yếu tim

  * Các từ tương tự:
  dicky-bird, dicky-seat