Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dicky-seat /'dikisi:t/  

  • Danh từ
    ghế phụ ở phía sau xe (xe hai chỗ ngồi kiểu cổ)
    xem dicky