Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thần thánh
  the Blessed Virgin
  Đức Mẹ đồng trinh thần thánh
  may mắn
  blessed are the meek
  may mắn thay những người hiền lành
  hạnh phúc
  a moment of blessed calm
  giây phút yên tĩnh hạnh phúc
  (nói trại) quỷ quái
  I can't see a blessed thing without my glasses
  không có kính tôi có thấy cái [quỷ] quái gì đâu
  Danh từ
  the Blessed
  (động từ số nhiều)
  những người trên thiên đường

  * Các từ tương tự:
  Blessed Sacrament, blessedly, blessedness