Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường ở dạng ghép) công nhân
  công nhân nhà máy
  sự tham gia của công nhân vào việc đưa ra các quyết định
  người lao động
  cuộc cách mạng của người lao động
  người siêng năng cần mẫn
  that girl is certainly a worker
  cô gái ấy hẳn là một người siêng năng cần cù
  (động vật) ong thợ; kiến thợ

  * Các từ tương tự:
  Workers' co-operative, Workers' partipation