Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mốt, thời trang; cái đang được chuộng
  his novels had a great vogue ten years ago
  tiểu thuyết của ông ta đã rất được ưa chuộng mười năm trước đây
  be all the vogue; be in vogue
  đang được ưa chuộng, đang thịnh hành
  come into vogue
  trở thành mốt; trở nên thịnh hành
  cách đây mười năm mốt tóc ngắn đã quay trở lại
  Tính từ
  hiện nay thành mốt (nhưng chắc là không bền lâu)
  vogue words
  những từ hiện nay thành mốt (hay dùng)

  * Các từ tương tự:
  vogue word