Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mốt
  be the craze
  trở thành mốt
  trượt ván băng đang là mốt mới nhất
  [a] craze [for something]
  lòng ham mê, lòng say mê (thường ngắn ngủi)
  lòng say mê sưu tập nhãn bia

  * Các từ tương tự:
  crazed