Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác half-crazed)
  điên dại, mất trí
  a crazed expression
  nét mặt điên dại
  she was crazed with grief
  chị ta phát điên lên vì đau khổ