Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fashionableness /'fæʃnəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất hợp thời trang; tính chất lịch sự, tính chất sang trọng