Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn-)
  thuộc (da thú vật thành da thuộc)
  [làm] rám (da, do tác dụng của nắng)
  da tôi rất dễ rám nắng; da tôi bắt nắng dễ lắm
  I want to tan my back a bit more
  tôi muốn làm cho lưng rám nắng thêm chút nữa
  đánh đòn đau
  tan somebody's hide
  (khẩu ngữ)
  sửa cho ai một trận nên thân
  Danh từ
  màu nâu vàng
  màu da rám nắng
  màu da rám nắng của tôi bắt đầu nhạt đi
  Tính từ
  [có màu] nâu vàng
  găng tay bằng da nâu vàng
  Danh từ
  (toán học) (viết tắt của tangent)
  tang (của một góc)

  * Các từ tương tự:
  tan-bark, tan-house, tan-yard, tana, tanadar, tandem, tandoori, tang, tangency