Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xe đạp nhiều chỗ ngồi đạp
  in tandem
  ngồi theo hàng dọc, xếp theo hàng dọc
  horses harnessed in tandem
  ngựa thắng theo hàng dọc
  he and his wife run the business in tandem
  anh ta và vợ cùng điều hành doanh nghiệp