Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường số ít)
  mũi xung kích; mũi nhọn
  ông giám đốc điều hành mới sẽ đóng vai trò nhân vật mũi nhọn của chiến dịch
  Động từ
  là mũi xung kích, là mũi nhọn
  đội xe tăng là mũi nhọn của cuộc tấn công