Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhìn thấu qua được, nhìn rõ thân hình (nói về quần áo)
    a see-through blouse
    chiếc áo sơ-mi nữ nhìn rõ thân hình